Barcelona

Ochrana osobních údajů

Pokud jste našim zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a s dalšími právními předpisy. Správce osobních údajů : Michal Tomášek, Jakubova 142, České Budějovice 370 07, IČO: 06146163 (dále jen „jednatel“) Email: traveltipo@gmail.com Telefonní kontakt: 732 422 500 Jaké osobní údaje zpracováváme a účely zpracování Zpracováváme osobní údaje zejména pro zkvalitnění obsahu stránek a poskytnutí služeb. Jednotlivé důvody pro zpracování: Emailové kampaně a newsletter E-mailem zasíláme novinky a e-booky. Zpracováváme vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co v newsletteru klikáte a jaké typy nejčastěji otevíráte, abychom pro vás mohli lépe vybrat obsah, který vás zajímá. Pokud jste naším zákazníkem, zasíláme vám novinky z důvodu oprávněného zájmu, po dobu 5 let od uskutečnění objednávky. Jestliže nejste zákazníkem, zasíláme vám newslettery na základě vašeho souhlasu přihlášením k odběru. Poskytování služeb, plnění smlouvy, vedení účetnictví Pokud jste náš zákazník, zpracováváme vaše osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy a evidenci daňových dokladů. Rozsah zpracovaných osobních údajů je: e-mail, jméno, příjmení, adresa (v případě prodeje podnikateli také IČ, DIČ) a číslo účtu. Vaše osobní údaje jsou uchovány po dobu délky promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jiné lhůty. Cookies Cookies jsou textová data, která slouží k zaznamenání vašeho chování na webových stránkách, jsou důležité pro správné fungování stránek a dále jsou zpracovány pro marketingové účely. Díky použití cookies pro měření návštěvnosti webových stránek a jejich následné přizpůsobení vám můžeme nabídnout lepší služby. Používání a ukládání Cookies můžete zakázat, pokud provedete příslušné nastavení v prohlížeči. Zabezpečení a ochrana osobních údajů Chráníme vaše osobní údaje pomocí technických a organizačních opatření (užívání hesel) proti ztrátě, zničení, přístupu, úpravě nebo šíření neoprávněnými osobami. Na stránkách je použita šifrovaná komunikace (protokol https) a software je pravidelně aktualizován. Předání osobních údajů třetím osobám Pro zajištění zpracovatelských operací spolupracujeme s těmito poskytovateli: Mailchimp – e-mailová komunikace a newslettery Facebook – FB Pixel Google – Google Analytics Spolupracovníkům”virtuálním průvodcům” Předávání dat mimo Evropskou unii Vaše data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů V souvislosti s ochranou osobních údajů máte právo na: právo na informace: Toto právo je naplněno tímto dokumentem. právo na přístup: Můžete nás kdykoliv vyzvat a my vám do 30 dnů doložíme, jaké údaje o vás zpracováváme a proč. právo na opravu a doplnění: Pokud se něco ve vašich údajích změní, máte právo na jejich opravu a doplnění. právo na omezení zpracování: Máte právo žádat omezení rozsahu zpracovaných osobních údajů nebo omezit účel jejich zpracování. právo na výmaz: Můžete nás kdykoliv vyzvat, pokud chcete svoje osobní údaje vymazat z našeho systému, učiníme tak do 30 dnů. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, tyto osobní údaje tedy smazat nemůžeme po dobu trvání zákonné lhůty –například pro evidenci daňových dokladů. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím kontaktujte nás na e-mailu traveltipo@gmail.com . Máte také právo na stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že s vašimi údaji nenakládáme v souladu se zákonem. Budeme rádi, pokud nás předem kontaktujete, abychom mohli případné pochybení napravit. Odhlášení z odběru newsletteru a obchodních sdělení Pokud jste naším zákazníkem, zasíláme vám novinky z důvodu oprávněného zájmu. Jestliže nejste zákazníkem, zasíláme vám newslettery na základě vašeho souhlasu přihlášením k odběru. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat kliknutím na odhlašovací link v každém newsletteru nebo zprávou na výše uvedené e-mailové adrese. Mlčenlivost Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o vašich osobních údajích a také o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo vaše osobní údaje. Mlčenlivost trvá i po ukončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše údaje vydány žádné jiné třetí straně. Tyto zásady ochrany osobních údajů platí od 15.12.2018.

Náš tým

- Michal - Váš hlavní kontakt u TravelTipo
- Blanka - Indie
- Hana - Švýcarsko
- Ivona - Dominikánská republika
- Ivona - Seychely, Mauricius
- Lenka - Blízký východ
- Lenka - Madeira, Algarve(Portugalsko)
- Lenka - Sumatra(Indonésie)
- Lenka a Yvona - Dubaj
- Libu - Reunion
- Pavlina - Irsko
- Petra - Malta
- Petra - Paříž
- Radka - Kypr
- Radka - Norsko, Island
- Veronika - Holandsko
- Veronika - Maroko, Kuba
- Veronika - Guatemala, Jordánsko, Luxor(Egypt)
- Veronika - Španělsko, Itálie
- Zuzana - Peru
- Milan - Technické zajištění